WGBO rechten en plichten

Wat zijn de rechten en plichten van therapeut en patiënt? Als een therapeut u behandelt, heeft u een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen. Zowel de zorgverlener als de patiënt moeten zich daar aan houden.

Plichten therapeut

Een zorgverlener heeft de plicht om u te helpen en moet u informatie geven over:

 • Uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten;
 • De aard en het doel van het onderzoek en de behandeling;
 • De te verwachten gevolgen en de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid;
 • Andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen.

Krijgt u niet voldoende informatie, dan kunt u om nadere informatie vragen. U kunt daarnaast ook vragen om het nog een keer te vertellen als u het niet meteen begrijpt.

Rechten patiënt

Als patiënt heeft u onder andere het recht:

 • Om zelf een zorgverlener te kiezen;
 • Op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand;
 • Om te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling (op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener);
 • Op een second opinion van een andere deskundige dan de behandelaar;
 • Op inzage in uw medisch dossier.

Plichten patiënt

 • U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen;
 • U moet zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft.

Wanneer u meer informatie wilt kunt u verder lezen op deze pagina.

Rugkliniek Alkmaar Gespecialiseerde fysiotherapie bij nek- en rugklachten

CONTACTINFORMATIE

Schoenmakerstraat 128, 1825 CJ  Alkmaar

(072) 560 00 44

info@rugkliniekalkmaar.nl