Disclaimer Rugkliniek Alkmaar

Rugkliniek Alkmaar* verstrekt informatie op haar website, die ontleend wordt aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Rugkliniek Alkmaar* kan echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. Rugkliniek Alkmaar* heeft het recht de gegevens op ieder moment en zonder verdere aankondiging te wijzigen.

De inhoud van deze website mag alleen voor privédoeleinden worden gebruikt. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Rugkliniek Alkmaar* is het niet toegestaan om de inhoud van deze site op welke manier dan ook te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden, of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Rugkliniek Alkmaar* is de eigenaar van alle gegevens die op haar website staan. Daar wordt onder verstaan: foto’s, illustraties, grafisch materiaal en teksten. Dit alles wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts-)personen, die toegang krijgen tot deze website. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Rugkliniek Alkmaar* aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Ook kan Rugkliniek Alkmaar* niet garanderen dat de website foutloos is of ononderbroken functioneert. Het Nederlands recht is van toepassing.

Rugkliniek Alkmaar* betracht de uiterste zorgvuldigheid in het selecteren van verwijzingen of hyperlinks naar andere websites. Rugkliniek Alkmaar* kan niet instaan voor de inhoud, het functioneren, de diensten en de kwaliteit van deze diensten of producten die daarop worden aangeboden. Rugkliniek Alkmaar* aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke websites. *Rugkliniek Alkmaar is onderdeel van Dijkstra Fysiotherapie.

Rugkliniek Alkmaar Gespecialiseerde fysiotherapie bij nek- en rugklachten

CONTACTINFORMATIE

Schoenmakerstraat 128, 1825 CJ  Alkmaar

(072) 560 00 44

info@rugkliniekalkmaar.nl